Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Prawo karne

Ofer­ta obej­mu­je:

  • spo­rzą­dza­nie pry­wat­nych aktów oskar­że­nia,
  • repre­zen­to­wa­nie pokrzyw­dzo­nych w toku postę­po­wa­nia kar­ne­go,
  • spo­rzą­dza­nie zawia­do­mień do orga­nów ści­ga­nia o popeł­nie­niu prze­stęp­stwa.

Zadzwoń i umów wizytę!

Chcesz odzy­skać odszko­do­wa­nie?  Potrze­bu­jesz opra­co­wać pro­jekt umo­wy? Potrze­bu­jesz pomo­cy praw­nej w spra­wach rodzin­nych, cywil­nych lub kar­nych? Skon­tak­tuj się ze mną!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej
Zgoda