Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Prawo rodzinne

Ofer­ta obej­mu­je:

  • spra­wy roz­wo­do­we,
  • spra­wy o podział mająt­ku,
  • spra­wy o ali­men­ty,
  • spra­wy o usta­le­nie pocho­dze­nia dziec­ka,
  • spra­wy doty­czą­ce wła­dzy rodzi­ciel­skiej, usta­le­nia kon­tak­tów z dziec­kiem.

Zadzwoń i umów wizytę!

Chcesz odzy­skać odszko­do­wa­nie?  Potrze­bu­jesz opra­co­wać pro­jekt umo­wy? Potrze­bu­jesz pomo­cy praw­nej w spra­wach rodzin­nych, cywil­nych lub kar­nych? Skon­tak­tuj się ze mną!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej
Zgoda